Откриване на скрити течове

Откриване на скрити течове

Фирма ,,виктория-611,,еоод с термокамера открива скрити течове и проблеми в инсталациите и изолациите. Ние сме сплотен екип от високо квалифицирани специалисти, занимаващи се от 20 години с термография и нейното приложение в откриването на индустриални и домашни проблеми, възникнали от вик мрежата, електрическата инсталация, парната инсталация, пропуски в изолацията и замазката. Откриваме проблема с точност до микрон и подсигуряваме неговото незабавно отстраняване. Използваме термокамерата на bosch , която ни предоставя множество предимства. Превръща проблемите в задачи. Термокамерата bosch е идеалният уред за подробни измервания, за точни анализи на изображенията на съществуващите условия и разпределение на топлината – така че да си направим правилните изводи за нашата работа.
Разглеждане. Разбиране. Избягване на грешки. Термичното изобразяване е надежден начин да получим добра картина на действителните условия, което ни позволява да вършим работата си ефективно и да избягваме грешки.
Откриване на слабата точка с един поглед. Термокамерата е чудесен уред за нас, с който откриваме проблемите точно и бързо предприемаме съответните правилни мерки.С помощта на термокамерата bosch лесно правим нужните измервания, за да установим първо най-важните неща: има ли претоварен проводник? Къде се намира трансформаторът или разпределителната кутия в стената? Има ли пропускащи фитинги или тръби? Къде минават тръбите за отопление в стената или в пода? Обезвъздушени ли са радиаторите? Каква е причината за обезпокоителното течение в офис помещението? Какво е действителното състояние на изолацията?